[1]
R. Bhattacharyya and V. Pulla, “Prime Minister Modi Returns, 2019: New Governance Agenda”, SACI, vol. 7, no. 1, pp. 1–14, Jun. 2019.