Ryskaliyev, Dauletbai, Sabyrzhan Zhapakov, Nurlan Apakhayev, Zhanar Moldakhmetova, Yermek Buribayev, and Zhanna Khamzina. 2019. “Issues of Gender Equality in the Workplace: The Case Study of Kazakhstan”. Space and Culture, India 7 (2), 15-26. https://doi.org/10.20896/saci.v7i2.450.