Achutha Menon, Vishnu. 2020. “Kannur: Inside India’s Bloodiest Revenge Politics”. Space and Culture, India 8 (2), 211-14. https://doi.org/10.20896/saci.vi0.1012.