Achutha Menon, V. (2020). Kannur: Inside India’s Bloodiest Revenge Politics. Space and Culture, India, 8(2), 211-214. https://doi.org/10.20896/saci.vi0.1012