(1)
Dyusembiyevna Bekebayeva, A.; Eseyevich Nurbayev, Z.; Nurbayevna Nursultanova, L.; Maksotovna Azmukhanova, A.; Yerimbetova, K. M. Formation and Development of Women’s Non-Governmental Organisations in Central Asia. SACI 2019, 6, 136-155.