[1]
Achutha Menon, V. 2020. Kannur: Inside India’s Bloodiest Revenge Politics. Space and Culture, India. 8, 2 (Sep. 2020), 211-214. DOI:https://doi.org/10.20896/saci.vi0.1012.